Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Το "Regos Resort Hotel" είναι καθαρά ελληνική οικογενειακή επιχείρηση. Ιδρύθηκε στις 16.04.2013. Από την αρχή εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ΕΚΕ. Με ευαισθησία στα οικολογικά και κοινωνικά θέματα, ενεργούμε ως ενεργοί πολίτες μιας κοινωνίας στην οποία λειτουργούμε, συμμετέχουμε και ενεργούμε στο κοινό καλό. Για τέσσερα χρόνια το Regos Resort Hotel παραμένει πιστός στις αξίες της ποιότητας, της αξιοπιστίας, της συνέπειας, της φροντίδας, της καλής εξυπηρέτησης, της προσιτής και τοποθετημένης κοντά στους πελάτες της για καλύτερη διαμονή.
Πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής και οικολογικής συνείδησης
 • Αγάπη και υποστήριξη κοινωνίας
  1. Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και ανεργίας.
  2. Υποστήριξη για αθλητικές δραστηριότητες και τοπικές ενώσεις
  3. Υποστήριξη και συνεργασία με τον Δήμο Σιθωνίας.
 • Αγαπώ και φροντίζω το περιβάλλον
  1. Ανασχεδιάστε το ξενοδοχείο μας με φιλικό προς το περιβάλλον υλικό και εξοπλισμό.
  2. Διαφημίστε στην ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα την περιβαλλοντική μας πολιτική για τα ξενοδοχεία.
  3.  Συμμετοχή στον καθαρισμό της ακτής.
  4. Συμμετέχετε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFEAMMOS (κάπνισμα αποβλήτων)
  5. Διαχείριση του Προγράμματος Γαλάζιας Σημαίας για την παραλία Paradisos σε συνεργασία με το Δήμο.
  6. Συμμετοχή στην αναδάσωση του Δ. Κοτινοτάτα.
  7. Συμμετοχή στο Δήμο προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.
  8. Συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και νομοθεσίες.
  9. Προωθήστε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας και των πελατών μας.
  10. Δημιουργήστε μια ομάδα εθελοντών (προσωπικού και φίλων) για περιβαλλοντικές ενέργειες.
 • Η δύναμη μας είναι οι άνθρωποι μας
  Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν σημείο αναφοράς του ξενοδοχείου μας, σύμφωνα με τη συνεχή στρατηγική της πολιτικής μας.
  1. Τέλεια διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
  2. Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό, κατανόηση, ειλικρινή επικοινωνία και δίκαιη μεταχείριση.
  3. Συνεχής κατάρτιση και ευκαιρίες για εργαζόμενους.
  4. Φροντίδα για ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, κατάλληλες εργονομικές και χωρικές συνθήκες.
  5. Αίσθημα οικογενειακού αισθήματος και εμπιστοσύνης στο χώρο εργασίας.
  6. Συμμόρφωση με τους κανόνες του ξενοδοχείου.
  7. Να επιτρέπονται εσωτερικές διαδικασίες και έλεγχοι, εργαζόμενοι στην πληροφόρηση.
 • Αγορά τουρισμού
  1. Ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης αντανακλά τον βαθμό αποτελεσματικότητας.
  2. Η κοινωνική ευθύνη ως βασικό κριτήριο επιλογής για τους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας από την τοπική αγορά, σε σχέση με την υγεία και το περιβάλλον.
  3. Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών παροχών στους πελάτες μας, με αναβαθμίσεις των κτιρίων, περιβάλλον, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.
  4. Φιλικό περιβάλλον, ευγενική συμπεριφορά με άμεση υπηρεσία διάθεσης για καλύτερη διαμονή του πελάτη.
 • Προώθηση της Εθικής Εταιρικής Πολιτισμού
  1. Συμμόρφωση με τους κανονισμούς που διέπουν τους ξενοδόχους.
  2. Συμμόρφωση με τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και διαφάνεια των συναλλαγών.
  3. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.

Regos Resort Hotel - Συμμετοχές

Το ξενοδοχείο μας είναι Μέλος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, μέλος του Ελληνικού Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Επίσης συμμετέχουμε στα οικολογικά προγράμματα RELACS και ShMILE 2 και πρόσφατη προσθήκη μας είναι το βραβείο Bike Friendly Hotel. Ελπίζουμε να μας επιλέξετε να περάσετε τις διακοπές σας και να μας δώσετε την ευκαιρία να σας προσφέρουμε την ελληνική φιλοξενία.
ESPA
ESPA